Elokuussa ’24 aloittaa ryhmä, johon tulee enemmän osallistujia. Seuraava ryhmä aloittaa tammikuussa ’25.

Miten Hypokoira koulutetaan?

Perroscent ja muut Hypokoiria kouluttavat tahot järjestävät ryhmäkursseja, joihin koiranomistaja osallistuu koiransa kanssa. Vaikka koulutukset ovatkin ryhmäkoulutuksia, kurssilla edetään aina yksilölliseen tahtiin huomioiden koirien kehitys yms. tekijät.

Valmiin Hypokoiran tulee omata taidot toimia diabeetikon tukena kaikissa tilanteissa.

Koiran tulee ilmaista verensokerin vaihteluita ja tarvittaessa hakea diabeetikolle apua. Hypokoiran täytyy olla hyvin totutettu ja koulutettu ympäristöönsä, jotta se pystyy tekemään työtään eri ympäristöissä.

Koulutukset on auditoitu selkeillä kriteereillä ja koulutuksen läpäisemisen tuloksena valmistuu Hypokoira ry:n viralliseksi hypokoiraksi. Koulutuksen alussa tehdään koulutussopimus. 
 

Koulutuksen osa-alueet:

  • Koirien käyttäytyminen ja sosiaalistaminen

  • Kouluttajan vastuu koiran hyvinvoinnista

  • Koirien kouluttaminen positiivisilla koulutusmenetelmillä

  • Hajutunnistus ja -erottelu

  • Erityistilanteiden ratkaiseminen

  • Osatavoitteet, loppukokeet, seurantajaksot sekä Hypokoiranäyttö

Oman koiran kouluttaminen hypokoiraksi

Henkilö, jolla on diabetes voi kouluttaa koiran itselleen, puoliso voi kouluttaa koiran diabeetikkopuolisolleen, tai vanhemmat voivat kouluttaa koiran diabetesta sairastavalle lapselleen.

Koulutukseen voi osallistua ilman aiempaa koirankoulutuskokemusta.

Kuva: Hypokoira ry

Hypokoirien koulutus Suomessa on kansainvälisestikin katsottuna hyvin korkealaatuista. Koulutus on kehitetty vuosien saatossa maailmalta sekä muiden virka- ja hyötykoirien koulutusprosesseista sopivimpia käytäntöjä valitsemalla.

Koulutus pohjautuu käyttäytymisen muuttamisen menetelmiin, missä eläintä koulutetaan vähiten rajoittavin menetelmin (positiivinen vahvistaminen, edeltävien tekijöiden hallinta, terveys, ympäristön hallinta jne). Minkäänlaista pelkoon tai kipuun liittyvää rankaisua ei sallita missään tilanteessa koulutuksen aikana.

Hypokoiran koulutus tapahtuu pääasiassa kotona kouluttajan antamilla ohjeilla, se vaatii siis koiran omistajan sitoutumista koulutukseen.

Koulutusprosessi on vakioitu ja kaikki koirat suorittavat sen aikana osatavoitteet, jotta voidaan varmistaa, että koiralla on tarvittavat koulutetut taidot.

Koulutukset toteutetaan monimuotoisena verkko- ja lähiopintoina.